Planlagt møtevirksomhet


Årsmøte 2022 i Flystua er torsdag 21. april kl.19.00 på Hovstua – Dokumenter

Medlemsmøtene i sommer avholdes siste torsdag i måneden kl 1800 på Bogstad flyfelt. Programmet er sosialt samvær og flyging.

Tenk litt på Vingtreffprogrammet og Flyplasskortet! Vi vil selvsagt også informere om saker og ting som kommer opp.

I tillegg er det samling for å fly hver torsdag kl 1800 som et lite spark bak så vi kan treffes også på ettermiddagene  😉