Historie

Modellflyklubben Flystuas historie

Hvis du vil bli kjent med hvordan det hele startet, må du lese de to utklippene fra Modellinformasjon, november 2007. Reportasje i MI del 1. Reportasje MI del 2. På Arne Simonsens initiativ, ble disse navngitte modellflyvere enige om å starte en ny modellflyklubb i juni 2007. Navnet ble Flystua, inspirert av navnet på møtelokalet – Hovstua.  Arne ble kjent med lederen av Hovstua frivillghetssentral. Han lot oss bruke lokalet gratis.
Flyaktivitetene kom igang ved Roklubben i Sørkedalen.  Hver siste torsdag i måneden var det utemøter der. For å kunne holde medlemmene orientert, laget Martin Kraft en hjemmeside – Flystua.no.  Han laget også Flystuas visittkort, som medlemmene brukte til rekruttering. Senere tok Bjørn Ove Stensbøl over det grafiske arbeidet med visittkort og plakater til utstillingene på Teknisk Museum.
Medlemsmøtene fortsatte innendørs fra september til april. Arne Simonsen organiserte møtene, sørget for noe å bite i og hadde loddsalg for å få penger i kassa.  Arne fikk alltid hjelp med det praktiske av Per Kristian Wulvik, en unggutt som Arne hadde hjulpet inn i hobbyen og lært ham å fly.  Harald Olsen ivret etter å formidle praktiske teknikker for konstruksjon og bygging av modeller – Du finner det på hjemmesiden vår.

Ottar Stensbøl fortalte om modellflyutviklingen i Norge og hadde faglige innlegg.  Arne sørget for at folk utenfra orienterte på møtene, f.eks. folk fra Norsk Luftsportforbund og fra hobbybutikker i området.  Nye folk kom til etter hvert. Thomas Kristensen overtok arbeidet med hjemmesiden og driftet den i mange år.  Lasse Moer donerte et stort filmlerret og hjalp til med filmframvisninger på møtene.  En stor donasjon kom fra Hans Peter Aaser.  Han ga 10 fullt operative fly til klubben.   Disse ble fordelt blant medlemmene og ble tildels brukt i opplæringen.

Aktivitetene på Friarealet ved Roklubben tok seg kraftig opp.  Mange ville ha hjelp til oppsett og trening med dobbelkontroll.  Gode piloter som Per Kristian, Thomas og Jan Sparingen fungerte som instruktører.  Utemøtene var viktige for den videre rekruttering og drift av klubben.  Så kommer tiden da «den lille klubben med det store hjertet»hadde vokst seg stor og møtte nye tider!

Flystua250914_CamillaLanton-6

 

Idrettslaget Flystua. Oslo og Omegn Modellflyklubb.

Historie og aktiviteter.

Vi var en et fåtall medlemmer da Flystua ble stiftet 2007.  Vi har siden vokst til å bli en av landets største klubber, med over 60 medlemmer fra 11 til 92 år.

Idrettslaget Flystua ble stiftet 29 nov. 2012 og er et idrettslag  tilsluttet Norges idrettsforbund, Norges Luftsportsforbund og Oslo Idrettskkrets.

Vi har mange seniorer i klubben, og flere er aktive i ledelse og drift av klubben. I den senere tid har det meldt seg inn en del yngre medlemmer, og de er hjertelig velkomne.

Klubbens hovedaktivitet er bygging og flyging av elektrodrevne modellfly. I den senere tid har det kommet til flere helikopter og dronepiloter.

En av klubbens hovedoppgaver har vært å skaffe en egen flyplass/idrettsanlegg for klubbens medlemmer. Flyplasskomiteen og Einar Aasen har lagt ned et stort arbeid som resulterte i at vi endelig har fått tilsagn fra kommunen om et eget Idrettsanlegg for Modellflysport. Det har vært en lang prosess, men nå har vi fått tildelt et område ved Tangenveien i Sørkedalen.  Det skal opparbeides til Idrettsanlegg for modellflysport de neste to årene. Flyplassen blir en viktig del av vår virksomhet fremover. Idrettsanlegget har vi fått til ved hjelp av Norges Luftsportsforbund, Oslo Idrettskrets og Oslo kommune.

Vi flyr både sommer og vinter. Om vinteren er det populært å fly på isen på Bogstadvannet. Om sommeren flyr vi på friarealet, som ligger rett etter Bogstad gård ved Roklubben.

Klubben har flere autoriserte instruktører og mange dyktige og aktive piloter. Vi tar gjerne imot nye medlemmer og nybegynnere. Alle er velkomne, enten du kan fly eller ikke. Vi hjelper gjerne de som vil begynne med modellflyhobby og vil lære å fly.   Vi har egen skolesjef som kan hjelpe interesserte i gang  med en ny og spennende hobby.

Klubben er kjent for sitt uformelle og hyggelige miljø.  I vinterhalvåret møtes vi på Hovstua siste torsdag i måneden. Der kan det være foredrag, fremvisning av modeller, eller rett og slett en hyggelig prat med felles interesserte.

I og med at vi er tilsluttet Norges Idrettsforbund, er vi en del av den organiserte idretten i Norge. Modellfly er en idrett på lik linje med andre idretter. For å ivareta sikkerheten, bruker vi NLF’s bestemmeleser og lover. Vi har også en god forsikring igjennom Luftsportsforbundet.

Vår hjemmeside www.flystua.no er under stadig utvikling, og her finner du mye nyttig og interessant stoff.

Har du lyst å lære mer om denne spennende idrett og hobby, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt via vår hjemmeside. Kontaktinformasjon finner du her: Kontakt