Referat fra NLF/Modellfly Seksjonsmøtet 21.03.15

I korthet. 33 klubbrepresenter fra hele landet, 4 kjente jeg fra før og fikk flere nye bekjente. Møtet ble ledet meget profesjonelt av Asle Sudbø. Sakslisten var lang, men det var ingen store ting til behandling. En sak som tok mye tid var de nye konkurransereglene, men det er ikke noe for oss! Seksjonen har … Les mer

SAFE RC fra Horizon Hobby

Horizon Hobby hviler ikke på sine laurbær etter at de kom med AS3X (3-akset stabilisering), de har stått hardt på videre for å senke terskelen for å begynne å fly ennå mer. De kommer nå med noe som heter SAFE (Står for Sensor Assisted Flight Envelope/Sensorassistert Flyoperasjon). Den hjelper deg å komme i gang, og … Les mer

Modellflyhåndboka – nye regler og flygebevis gjelder fra 1/5-2013

Siterer e-post fra Jon Gunnar Wold, Fagsjef/avdelingsleder Modellflyseksjonen Norges Luftsportforbund: Modellflyseksjonens sikkerhetssystem «Modellflyhåndboka» foreligger nå i første versjon, og gjelder som sikkerhetssystem fra 1/5-2013. Vi har lagt ut praktisk informasjon om innføringen av Modellflyhåndboka, og hva dette btyr for deg. Det er av stor betydning at du tar deg tid til å lese dette! http://www.nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-nye-regler-og-flygebevis … Les mer

Kalde fingre? Aldri igjen!

På markedet fins det mange løsninger for å forhindre kalde fingre når man flyr ute på høsten/vinteren. Nå har snøen for alvor kommet, og det er på tide å finne de smarte løsningene. Selv har jeg kjøpt meg et par hansker med mulighet for å enkelt kunne ta løs tuppen av fingrene når det trengs, … Les mer