Hovstua

Dette er fra Hovstua der vi har møter og samles for å bygge fly, prate fly eller f.eks prøve ut vår flysimulator på prosjektor. Det er et veldig sosialt og lærerikt miljø.