FlYSTUA ÅRSMØTE 2023

Vedlagt følger dokumentene til Flystuas årsmøte. Møtet blir avholdt tirsdag 14. mars kl 19, på Hovstua.

Det er bekreftet at de aller fleste med funksjoner i klubben tar gjenvalg.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Tom Venstad,

Leder i styret