Julemøte 2023.


«Flystua ønsker velkommen til årets julemøte som blir avholdt på Hovstua tirsdag 3. januar kl. 19 til 21. Vi har følgende program for møtet:

Vi begynner med en av bærebjelkene i norsk modellflyhistorie: Erik Engelhardt Olsens modellflyfabrikk. Tommy Halden Jahr kommer og forteller om hans nyproduksjon av de klassiske EEO-modellene. Tommy har et utvalg som spenner fra enkle frittflyvende seilflymodeller som ESA, til radiostyrte motormodeller som Radiomaster. Det vil bli anledning til kjøpe byggesett på møtet.  Og så regner vi med å få tid til et tema til på møtet, knyttet til mer moderne modellflyteknologi.

På vegne av styret ønskes alle medlemmene en riktig god jul og et godt nytt år.»

Hilsen Flystua.