Flyttet tidspunkt for utemøter.

«Styret har vedtatt å flytte sommermøtene/utemøtene til andre lørdag i måneden, med oppmøte fra kl 10 og ut. Det legger til rette for å arrangere sommermøter i perioden april til oktober (men ikke noe møte i juli). Blir været dårlig, flyttes møtet til dagen etter eller om nødvendig til helgen etter.
Det nåværende opplegget med utemøter torsdag ettermiddag/kveld er ikke ideelt. Det er vanskelig å fly på friområdet om ettermiddagen pga solforholdene, det blir tidlig mørkt om høsten og sesongen for utemøter blir for kort.
Vi kommer imidlertid ikke til å arrangere utemøte så lenge gjerdet står på friområdet. Styret mener det er forsvarlig å fly på friområdet selv om gjerdet står der, men vi understreker at det må utvises særlig aktsomhet!
Så snart gjerdet er nede, legger vi opp til å arrangere utemøte. Vi satser da på en skikkelig flymønstring, hvor medlemmene oppfordres til å ta med flere modeller.
Vintermøtene skal fortsatt avholdes på Hovstua, siste torsdag i måneden kl 19.00. Vintermøtene vil bli avholdt i perioden september til mars. Vi har flere ideer til spennende tema til innemøtene.
Vi kommer tilbake med mer informasjon senere.»

Styret Flystua.