Svar på vårt brev til OIK. Flyplass, luftsport.

Her kommer svaret på brevet vi sendte til Idrettsmyndighetene. OIK NLF..

Hei,

Takk for mottatt brev (vedlagt her). BrevOIK_NLF[100]

Det er viktig at klubben selv fortsetter å jobbe for sin egen sak hvis det er ønskelig å etablere et permanent idrettsanlegg. Oslo Idrettskrets er til enhver tid involvert i mange ulike saker og har dessverre ikke kapasitet til å ha det primære eierskapet til alle enkeltsaker. Det er heller ikke formålstjenlig da hver enkelt sak fort drukner i mengden av saker vi er i dialog med Oslo kommune om.

Som tidligere er kan vi være behjelpelige med å gi råd om hvem dere skal henvende dere til og hvilke muligheter som finnes innen det kommunale systemet. Men der er vår oppfatning at dere som eier saken er best rustet til å argumentere for egen sak.

Til den neste rulleringen av «Behovsplan for idrett og friluftsliv» er det et ønske fra Oslo idrettskrets at Oslo kommune jobber frem en enda bedre omtale av de ulike idrettene og de ulike idrettsgrenene. Dette inkluderer også en bedre omtale og prioriteringer knyttet til luftsport og deres ulike grener.

Med vennlig hilsen

Kjetil Moberget
Anleggsrådgiver