Hangflyving på Hanstholm

Tekst av: Niels Jensen

Tenkte jeg skulle lage en liten oversikt mulighetene for hangflyving i og rundt Hanstholm i Danmark.

Fra Hanstholm - Foto: Leif Bjørgo
Fra Hanstholm – Foto: Leif Bjørgo

Vi tar utgangspunkt i det mest populære overnattingsstedet, nemlig Vigsø feriesenter. Her bestiller du en hytte i «A – Byen» i rekken nærmest havet. Da har du praktisk talt inngangsdøren rett på hangkanten. Hanget vender mot nord (nord nordøst) og strekker seg langs stranden hele veien inn til Hanstholm, ca. 7 km. Det er mulig å fly flere steder langs dette hanget, aller råest er det nok ved Hanstholm Camping. Uansett et fabelaktig hang fritt for turbulens som også har svært fine landingsforhold.

Etter hvert som vinden dreier mot nordvest, så må vi trekke oss nærmere Hanstholm. Vi følger fortsatt nordhanget, vi kommer da til en plass som noen liker å kalle for «Stinkeren». En fiskemelsfabrikk og et renseanlegg på stranden forklarer navnet. Fine fly forhold med meget enkle landingsforhold.

Fra Hyttehanget på Hanstholm - Foto: Leif Bjørgo
Fra Hyttehanget på Hanstholm – Foto: Leif Bjørgo

Om vinden skulle vri seg helt vest, da må vi ut på «Pynten», etter restauranten med samme navn.  Da er vi på ander siden av Hanstholm. Her er det utsikt over Hanstholm havn. Hanget er noe brattere enn nordhanget og for en del år siden ble det bygget et tollfritt område med noe svære lysmaster rett nedenfor hanget. Det har medført noe turbulens i flysonen når det blåser godt. Problemet er noe mindre i liten vind. Fullt flybart men du bør holde deg i høyden. Tilnærmet perfekte landingsforhold.

Skulle vinden være i sydvest, da kommer vi til det hanget som etter undertegnedes mening har de beste flyforholdene i Hanstholm. Nemlig Fyrhanget, rett utenfor Hanstholm fyr. Hanget er fantastisk å fly på i alle vindstyrker og fungerer som ren mentalhygiene for alle med hangflyving i blodet.

Noe kupert terreng og en del buskas gjør landingen noe mer utfordrende, her er det lurt å ha med kjentmann første gang.

Fra Hyttehanget på Hanstholm - Foto: Leif Bjørgo
Fra Hyttehanget på Hanstholm – Foto: Leif Bjørgo

Snur vinden seg fra syd, da flytter vi oss bare rundt svingen fra fyret og havner på «Ku-hanget» eller «trafoen» som noen kaller det. Noen trær på sletta nedenfor hanget kan gi litt turbulens om du flyr dypt ned i hanget, men ellers et kjempefint hang med gode landings forhold.

Det er også mulig å fly på sønnavind på Ræhr, da er vi halvveis på vei tilbake til Vigsø. Omtrent som å fly på Ku-hanget.

Skulle viden være fra sydøst, da sliter vi litt. Da finnes det ingen riktig gode muligheter tett på Hanstholm. Heldigvis er vinden sjeldent i sydøst.

Står vinden inn fra øst så er vi tilbake på Vigsø, da kan vi fly på Skogshanget. Skog både på sletta nedenfor hanget og på toppen bak landingssonen gir litt utfordringer. men absolutt flybart.

Oversiktskart fra Harald Olsen
Oversiktskart fra Harald Olsen
Kart over hangene på Hanstholm
Kart over hangene på Hanstholm

Som dere ser så er det alt fra brukbare til fantastiske forhold på nesten alle vindretninger innenfor 10 Km. Det er faktisk kun på sydøst at vi sliter.

Men frykt ikke, det finnes alternativer. Dessverre er det dårligst med alternativer på sydøst. Med det går an å dra ned mot Feggesund å fly. Ulempen her er at hanget og landingsområdet er på hver sin side av en vei med noe trafikk. Her bør man ikke være alene.

Leif Bjørgos Opus 3xDS - Foto: Leif Bjørgo
Leif Bjørgos Opus 3xDS – Foto: Leif Bjørgo

Når det blåser friskt fra vest, så er ikke Pynten alltid like perfekt. Så da kan du fly på stranden mellom Hanstholm og Klittmøller. Fint å fly, men du får sand mellom tennene.

Da er det bedre å kjøre en times tid til Bovbjerg Fyr. Her er det hang rett på stranden. Det er høyt, bratt og løftet er helt ekstremt. Her flyr du et fullt F3A program uten motor. Har ennå ikke klart 4 vertikale roller (og ja, jeg mener oppover) men det er helt sikkert kun et spørsmål om litt mer trening. Her er landingsområdet flatt og stort, Men (og det er et stort men) på grunn av den skarpe hangkanten er det en ekstrem vindrotor 5 – 15 meter bak kanten. Ikke fly gjennom rotoren, du kommer til å knuse modellen! Har du bestemt landing så flyr du langt bak kanten og lander bak rotoren, da er du safe.

Kort fortalt, er du på Hanstholm så er det alltid et sted å fly!

Bli med da vel!

Et par videoer fra Leif Bjørgo: