Referat fra NLF/Modellfly Seksjonsmøtet 21.03.15

I korthet. 33 klubbrepresenter fra hele landet, 4 kjente jeg fra før og fikk flere nye bekjente. Møtet ble ledet meget profesjonelt av Asle Sudbø. Sakslisten var lang, men det var ingen store ting til behandling. En sak som tok mye tid var de nye konkurransereglene, men det er ikke noe for oss!

Seksjonen har hatt en 5% nedgang i medlemstall, det var budsjettert med 5% økning. Påvirker økonomien.

Jeg orienterte om vår tunge flyplassprosess som syntes å ha liten interesse hos forsamlingen. Flyplasser var heller ikke noe tema på sakslisten, punkt Anlegg ble knapt nevnt.

Det ble orientert grundig om LTs forskrift som er ute på høring. Modellflyging i klubbregi vil foreløpig ikke bli berørt av denne.

Revidert Modellflyhåndbok er rett rundt hjørnet og Teoripensum for nye modellflygere kommer.

Dagen ble avsluttet med middag med vel 250 tilbords, taler og utdeling av velfortjente hedersbevis. Meget stilig og hyggelig.

Selve Tinget dagen etter er en kortvarig formel sak med registrering av vedtak og valg.

Mer informasjon og diskusjon tar vi torsdag 26. Mars.

 

Ragnar