Modellflyhåndboka revisjon 1.1

Modellflyhåndboka er Seksjonens sikkerhetssystem. Den ble innført fra 1/5 2013 og foreligger nå i revidert utgave. Versjon 1.1 gjøres gjeldende fra 1/5-2014.

Her kan du lese hva som er nytt:
http://nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-revisjon-11