Medlemsmøte 28.09. Hovstua.

Flystua inviterer gamle og nye medlemmer til sesongens første møte inne på Hovstua, torsdag 28.09. Kl. 19.00.
På programmet har vi:

1. Flyplassen.
a) Vi tar imot og noterer de erfaringer vi har gjort
b)  Vri banen, måle og sette ut stikker.
c)  Opprette pilotbokser,  «»»
d)  Depotet.
e)  Sikkerhetsregler på HJS
f)  Logging av aktiviteten
g)  Vi har ca 16 aktive piloter, ca 12 med A.

2. Materiell vi kan søke om støtte til.
   Støymåler, vindpølse, skolefly.
   Må være innkjøpt iår, frist 18.okt.

3. Klubbens fane, vi har mottatt ett forslag  Flere?

4.  Gressklipping på Bogstad ??

5. Presentasjon av fly o a

6.  Kjøp og salg

7.  Hjemmesiden, hva gjør vi ?

9.  Andre saker

Comments are closed.

Medlemsmøte 28.09. Hovstua.

Flystua inviterer gamle og nye medlemmer til sesongens første møte ...

Monteringsbord på plass...

Nye monteringsbord er på plass på Tangen. Letter klargjøring og ...

Reviderte Flyplassregler Tangen...

Her er reglene for flyplassen på Tangen. De kan leses  ...

Flyforbud over agrofeltet...

Vi har fått klage på flyging over agrofeltet! Vi tåler ...

Propeller og sikkerhet.

Vi har fått en påminnelse om hvor farlig en roterende ...

Monteringsbord på plass...

Nye monteringsbord er på plass på Tangen. Letter klargjøring og ...

Reviderte Flyplassregler Tangen...

Her er reglene for flyplassen på Tangen. De kan leses  ...

Flyforbud over agrofeltet...

Vi har fått klage på flyging over agrofeltet! Vi tåler ...

Prøveflyging på Tangen.

Stripa ble «prøvefløyet» under torsdagsmøtet 27.07 av JørnR, ArneS og ...

Flyplassen, info.

Etter avtale med Bymiljøetaten den 6.februar 2017, skulle de besørge ...